Volop alternatieven voor ‘complex’ aansprakelijkheidsrecht

Slachtoffers van letselschade (vooral verkeersongevallen en beroepsziekten) zijn vaak teleurgesteld in de werking van het aansprakelijkheidsrecht. Procedures kunnen leiden tot jarenlang getrouwtrek met verzekeraars of werkgevers over de schuldvraag, het oorzakelijk verband, de hoogte van de schade en het bedrag van het smartengeld....
mr online
09-11-2021 09:23