Aantal meldingen kindermishandeling tijdens lockdown iets toegenomen

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) vergeleek de Veilig Thuis-gegevens over huiselijk geweld in 2020 met die van 2019. In 2020 werden iets minder meldingen gedaan bij Veilig Thuis als in 2019: 120.395 tegenover 126.807. Het aantal meldingen over kindermishandeling nam iets toe: 38,8 procent in 2020 tegenover 36,2 procent in 2019. De cijfers staan in het onderzoek Stay home, stay safe?...
mr online
10-11-2021 09:52