Onmisbaar voor advocaten: de basics van finance

Een beetje Zuidas-advocaat kan niet zonder basale financiële kennis. Toch schort het nog vaak aan zulke kennis bij advocaten, omdat er tijdens de rechtenstudie relatief weinig aandacht voor is, weet Joost de Vries. In de afgelopen tien jaar trainde hij tenminste drieduizend juristen in de basics van finance – ook bij de UvA, de VU en de Law Firm School –, met behulp van de zelf ontworpen Financial Mindmap-tool. “Om succesvol te kunnen werken aan de Zuidas, is financiële kennis essentieel,” vindt De Vries, die zelf al jaren corporate finance-adviseur is. “Daar kun je je niet verschuilen achter het feit dat je een alfa bent. Je moet in hoofdlijnen weten wat er speelt in finance en wat de verhalen achter cijfers zijn. Alleen zo kun je het gedrag van stakeholders begrijpen.” Om de basics van finance ook begrijpelijk te maken voor advocaten zonder voorkennis, bedacht De Vries de Financial Mindmap; een visuele metho...
advocatie
10-11-2021 08:40