Burgers horen waarom hun persoonsgegevens waren opgenomen in de Fraude Signalering Voorziening (FSV)