Geldig ontslag op staande voet door ongeoorloofde afwezigheid én liegen tegen de rechter