Intrekkingsverzoek natuurvergunning afgewezen vanwege andere passende stikstofmaatregelen