Opmerkelijke uitspraak over inzagerecht nabestaanden