Prejudiciële vragen: slotuitdelingslijst ook vereist voor afwikkeling schuldsaneringsboedel met weinig actief