Transitievergoeding voor ambtenaar die vóór de invoering van de Wnra werd ontslagen?