Provincie Fryslân gaat gebruik van Friese taal in rechtbank onderzoeken

Dinsdag 16 november viert Fryslân het zeventigjarig jubileum van Kneppelfreed (‘Knuppelvrijdag’), ofwel de Slag op het Zaailand. De rellen van 1951 ontstonden nadat een Friese veearts zijn verdediging (tegen een verkeersovertreding) voor de kantonrechter niet in het Fries mocht doen. Die dag werd het fundament gelegd voor verankering van het Fries in het recht....
mr online
12-11-2021 12:46