Kamerbrief inzake stand van zaken Afghanistan november 2021

Minister Knapen (BZ), minister Kamp (Defensie) en staatssecretaris Broekers-Knol (JenV) informeren de Tweede Kamer over de Nederlandse inzet met betrekking tot Afghanistan, de recente politieke ontwikkelingen in Afghanistan, de speciale voorziening voor ngo-medewerkers om overkomst naar Nederland te faciliteren, de opvang in Nederland en de voortgang van de evaluaties.
veiligheid & justitie
16-11-2021 16:44