Privacy First verliest hoger beroep over UBO-wetgeving

De wetgeving naar aanleiding van de Europese anti-witwasrichtlijn trad in Nederland in september 2020 in werking. Hierin is onder meer bepaald dat vennootschappen in het handelsregister moeten registreren wie hun ‘uiteindelijk begunstigden’ ofwel ’ultimate beneficial owners’ (UBO’s) zijn. Met de UBO’s worden de natuurlijke personen bedoeld die de uiteindelijke eigenaren zijn. Van hen moet een aantal persoonsgegevens worden opgegeven, evenals de aard en omvang van het door hen gehouden economisch belang. Doel van het UBO-register is het tegengaan van witwassen en het bestrijden van terrorismefinanciering....
mr online
17-11-2021 11:03