Collectieve schaderegeling schiet vaak doel voorbij