Aanbiedingsbrief bij afschrift van brief Gezamenlijke opgave opvang en huisvesting vergunninghouders