Excuses Raad van State: ‘Strenge lijn in kinderopvangtoeslagzaken te lang vastgehouden’

De Afdeling zegt in het reflectierapport, getiteld ‘Lessen uit de kinderopvangtoeslagen’, dat zij het betreurt zij té laat is teruggekomen op de ‘alles-of-niets’-lijn. Ouders moesten van de Belastingdienst voorschotten voor kinderopvangtoeslag in hun geheel terugbetalen als zij betalingen niet of slechts deels konden aantonen. Van 2011 tot oktober 2019 accepteerde de Afdeling deze door de Belastingdienst gehanteerde strenge lijn. Daarna ging de Afdeling over op de zogenoemde ‘evenredigheidslijn’, waarbij de omvang van de tekortkoming en het recht op toeslag met elkaar in evenwicht zijn gebracht....
mr online
19-11-2021 14:02