Ontbreken van toestemming voor bouw speelt geen rol bij aanvraag omgevingsvergunning