Hoe goed ken jij je klanten?

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Wwft verplicht advocaten en notarissen om goed te weten wie hun cliënten zijn. Heb je wel scherp in het vizier of jouw cliënten politiek actief zijn, betrokken zijn bij een faillissement of dat zij te boek staan als ‘gesanctioneerde personen’? Stichting BKR helpt beroepsbeoefenaars met hun poortwachtersrol, zoals advocaten en notarissen, om op dit gebied compliant te zijn én te blijven. Twee speciaal voor poortwachters ontwikkelde producten sluiten uitstekend aan op de missie van BKR: het bevorderen van het financieel welzijn. Een van de kerntaken van BKR is het helpenvoorkomen van fraude in het financiële verkeer. Met het Verificatie Informatie Systeem (VIS) en Know Your Customerplatform (KYC) bereikt BKR steeds meer advocaten- en notariskantoren, die hiermee hun cliëntonderzoek aanzienlijk vergemakkelijken. “Het helpt dat BKR een betrouwbare o...
advocatie
22-11-2021 13:00