Gevolgen voor werknemers van wetsvoorstel inzet coronatoegangsbewijs

Het kabinet heeft afgelopen maandag een wetsvoorstel ingediend, die het mogelijk maakt dat het coronatoegangsbewijs in bepaalde gevallen ook op de werkvloer kan worden ingezet. Wat zijn de gevolgen hiervan voor werknemers? Inhoud wetsvoorstel In de Wet publieke gezondheid (hierna: Wpg) is op dit moment uitputtend opgesomd op welke terreinen een coronatoegangsbewijs (hierna: ctb) als voorwaarde kan worden gesteld voor deelname aan activiteiten of toegang tot voorzieningen. Dat betreft cultuur, evenementen, georganiseerde jeugdactiviteiten, horeca en sport (hierna: ctb-plichtige sectoren). Door aanpassing van artikel 58ra, eerste lid Wpg wordt het mogelijk om: a. een ctb-verplichting op te leggen in een ctb-plichtige s...
advocatie
24-11-2021 11:00