Rechters mogen niet belemmerd worden om vragen te stellen aan het Hof van Justitie EU