Prejudiciële vragen: ambtshalve toetsing van informatieplichten uit de Richtlijn consumentenrechten en ambtshalve toepassing van sancties