'Werkgevers moeten de arbeidsvoorwaarden goed doornemen en eventueel herzien'

Doordat vanaf 2022 de thuiswerkvergoeding onbelast uitgekeerd mag worden en ook de reiskostenvergoeding anders wordt gedefinieerd, is het aan de werkgever om duidelijkheid te scheppen over wat wel en niet wordt vergoed. Het formuleren van (nieuw) beleid en heldere communicatie naar medewerkers zijn hiervoor onontbeerlijk. Ook op het gebied van de premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds, WW-premie, het ouderschapsverlof en de...
hrpraktijk
21-12-2021 10:38