Levering van drinkwater, na beantwoording van prejudiciële vragen door het Hof van Justitie van de Europese Unie