Tijdsverloop speelt voortaan rol bij sluiting woningen ex 13b Opiumwet