De geschillenregeling voor aandeelhoudersconflicten geschetst