Ondanks gewekt vertrouwen, geen gehoudenheid conform dit vertrouwen te handelen