AG HvJ EU over bepaling van het toepasselijke recht op een Peeters/Gatzen-vordering