Kantonrechter onbevoegd om maatregelen te treffen jegens werknemer van bewindvoerder