Kleine werkgever betaalt minder voor personeel in 2022

Werkgevers worden dit jaar geconfronteerd met een nieuwe variabele voor de werkgeverslasten. Een gedifferentieerde premieberekening voor de Werkhervattingskas (Whk) en Werkloosheidwet (WW) bestonden al, maar vanaf nu wordt ook voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) onderscheid gemaakt. Hoewel het door de toenemende premiedifferentiatie steeds lastiger wordt om algemene berekeningen te maken, staat het vast dat kleine werkgevers (totale loonsom tot...
hrpraktijk
04-01-2022 15:42