Proceskostenvergoeding voor de voorbereiding van de zitting in beroep