Werknemer gaf zowel impliciet als expliciet toestemming om portret te gebruiken