Tattoo-verbod op de werkvloer. Is dat mogelijk?

Mag een werkgever zichtbare tatoeages bij werknemers verbieden tijdens de uitoefening van de werkzaamheden? Deze vraag bevindt zich (net zoals bijvoorbeeld de discussie over het dragen van een mondkapje tijdens het werk) op het snijvlak van het wettelijk instructierecht (art. 7:660 BW) van de werkgever en het wettelijk grondrecht van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (art. 10 Grondwet) van de werknemer. In 2020 speelde in een procedure bij de kantonrechter Rotterdam exact deze vraag waarin deze twee rechten moesten worden (af)gewogen.6 januari 2022
hrpraktijk
06-01-2022 11:25