Valt een wandeling over het schelpenpad onder feitelijke werkzaamheden?