Advocaat gaat tot het gaatje voor cliënten, maar heeft dringend ‘pseudo-patroon’ nodig

In principe is het prijzenswaardig als een advocaat tot het gaatje gaat voor zijn cliënten. Maar als het schort aan juridische kennis, de processtukken vol fouten staan en de advocaat door kennishiaten steeds kansloze procedures voert, dan grijpen zowel de deken als de Raad van Discipline in. Het gebeurt niet vaak dat een rechter zich bij de deken beklaagt over het zwakke functioneren van een advocaat. In het geval van een advocaat die onlangs vanwege een dekenbezwaar bij de Raad van Discipline Amsterdam moest verschijnen, hadden maar liefst drie rechters aan de bel getrokken bij de Amsterdamse deken Henrichs. De klachten gingen over onvoldoende juridische kennis, juridische fouten en het niet doorzien van de gevolgen van bepaalde juridische acties. Na een bezoek bij het eenmanskantoor schakelt deken Henrichs direct grof geschut in: voormalig Amsterdams deken Van Regteren Altena kijkt gedurende een jaar intens...
advocatie
10-01-2022 14:30