Geen sprake van opzegging in strijd met het opzegverbod tijdens ziekte