Moet in een gunningsbeslissing ook de score van de winnaar worden onderbouwd?