De nieuwe minister van J&V zal niet vastlopen in ambtelijke bureaucratie

Secretaris-Generaal Dick Schoof spreekt over een ‘overzichtelijk beeld’ – en daar heeft hij in feite gelijk in. Tegelijkertijd is de JenV-organisatie voor buitenstaanders ondoorgrondelijk en laat zien hoe de ambtelijke bureaucratie er uitziet. Het boekwerk, 191 pagina’s dik, toont daarmee de complexiteit van het ministerie, met honderden raden en onderraden, directoraten, directies en onderdirecties, ministeriële en andere commissies, programma’s, taskforces, portefeuilles, teams, stafbureaus, diensten en projectorganisaties....
mr online
14-01-2022 09:40