Onbewerkte kopie van ID-bewijs vastleggen is in strijd met de AVG