Minister Bruins Slot ondertekent Zichtbaarheidsakkoord Friese taal

Het Fries is de moedertaal van meer dan 300.000 Friezen en een belangrijk onderdeel van de eigen identiteit en de cultuur. Om de zichtbaarheid van het Fries te versterken, hebben minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot en gedeputeerde Sietske Poepjes vandaag tijdens een werkbezoek aan Noordwest-Fryslân het Zichtbaarheidsakkoord voor de Friese taal ondertekend. Zo willen het Rijk en de provincie Fryslân ervoor zorgen dat overheidsinstanties het Fries meer gebruiken om de tweede rijkstaal in de provincie Fryslân zichtbaar te houden.
binnenlandse zaken
25-04-2022 15:24