Nietigverklaring Polen slaagt niet, art. 17 DSM blijft overeind