Drie jaar na einde Programma Aanpak Stikstof: de balans

Inmiddels is drie jaar verstreken sinds de Raad van State - eind mei 2019 - vaststelde dat de 'passende beoordeling' van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet voldeed aan de voorwaarden van art. 6 Habitatrichtlijn. Die uitspraak leidde tot een onmiddellijke beëindiging van het PAS, waarna met de ...
recht.nl
28-04-2022 18:03