Het laten verstrijken van de termijn om verzoekschrift tot echtscheiding te betekenen aan de andere echtgenoot, levert niet zonder meer niet-ontvankelijkheid op