Letselschade geeft in beginsel aanleiding voor een ruimere toerekening