Zienswijzen ingediend: reactie vragen aan aanvrager