Proefschrift: De vennootschapsbelasting van stichtingen