Notaris weigerde terecht medewerking aan transactie met Russische UBO’s