Advocaat communiceert gebrekkig, schendt geheimhoudingsplicht en wordt geschorst

Een dekenbezwaar komt een advocaat uit Limburg op een week schorsing te staan. De raadsman zond zijn cliënte geen opdrachtbevestiging toe en communiceerde niet duidelijk met wie zij een overeenkomst aanging. Ook schond hij zijn geheimhoudingsplicht in een e-mail. Eind 2021 diende de Limburgse deken Hans Vogels een bezwaar in bij de tuchtraad in Den Bosch. De gedragingen van een advocaat in zijn arrondissement vormden de aanleiding, zo blijkt uit de recente uitspraak in de zaak. De advocaat in kwestie behartigde een jaar ervoor de belangen van een cliënte, waarbij hij flagrant ‘in zijn optreden naar buiten toe een onjuiste, misleidende of onvolledige voorstelling van zaken heeft gegeven omtrent de wijze van praktijkuitoefening’. Volgens Vogels was allereerst de website van het kantoor van de advocaat weinig informatief. De manier van praktijkuitoefening, de organisatie van het kantoor, hoe er werd s...
advocatie
04-05-2022 11:05