Bestuurdersaansprakelijkheid in verzekeringskwesties

Bestuurders van een vennootschap kunnen slechts in bijzondere omstandigheden persoonlijk aansprakelijk worden gehouden voor (hun aandeel) in het handelen van de vennootschap. In dat licht moet de hier besproken uitspraak worden bezien. Uit de overwegingen van het hof kan worden opgemaakt dat de...
recht.nl
06-05-2022 15:14