Geen rechtsgeldig ontslag voor hongerige werknemer