Gratis online cursus: ‘De aandeelhoudersovereenkomst’

In deze proefcursus van PO-Online leert u alle aspecten van de aandeelhoudersovereenkomst kennen. De volgende vragen worden in deze cursus besproken: Welke verschillende smaken aandeelhoudersovereenkomsten zijn er?Hoe is de aandeelhoudersovereenkomst opgebouwd?Hoe verhouden de statuten van de vennootschap en de aandeelhoudersovereenkomst zich tot elkaar? Bepaalde specifieke elementen van de aandeelhoudersovereenkomst, zoals governance van de vennootschap, bepalingen over overdracht van aandelen, geschiloplossing en boilerplates, worden in detail behandeld. Hierbij wordt de tijd genomen om de verschillende variaties te bespreken die er in onderhandelingen mogelijk of gebruikelijk zijn. Na het volgen van deze cursus kunt u: een aandeelhoudersovereenkomst opstellen en uitonderhandelen;in een due diligence-onderzoek een aandeelhoudersovereenkomst beoor...
advocatie
06-05-2022 15:34