Aandachtspunten bij globale en flexibele bestemmingsplannen